Et godt design skal plejes og passes

Der skal værnes om identiteten, og det er nødvendigt, at I har et solidt grundlag for at implementere det nye design som tiltænkt.

Vi arbejder med:  

  • Udvikling af designmanualer, der præsenterer designets elementer og giver inspirerende eksempler på, hvordan det bruges.
  • Vurdering og videreudvikling af eksisterende designmanualer.
  • Implementering af designet i relevante skabeloner til internt brug. Dette sikrer, at designet er nemt at bruge for jeres medarbejdere, og at det hurtigt bliver forankret i organisationen og I sparer ressourcer.


En designguide udstikker retningslinjer for, hvordan designet skal anvendes og giver samtidig inspirerende eksempler på, hvordan det bruges bedst muligt.

Designvedligehold B stor

Hør mere

Ejer og Designer Britt Karlsen
på telefon 20 41 99 05 eller britt@rumfang.dk

alle cases
identiteter
webdesign
magasindesign
årsberetninger
brochurer
R3