Visuel_identitet_grafisk_design_designlinje_den_uafhængige_politiklagemyndighed

Nøgtern og afbalanceret

Den Uafhængige Politiklagemyndighed

Den Uafhængige Politiklagemyndighed behandler klager over politiet og varetager efterforskningen af straffesager mod politipersonale. Politiklagemyndigheden udøver sine funktioner i fuld uafhængighed af både politi og anklagemyndighed.

Politiklagemyndigheden er i tæt kontakt med borgerne, og ønsker, at alle der klager føler sig godt behandlet - en imødekommenhed, der afspejles i det visuelle udtryk blandt andet gennem typografiens runde former og det lette og åbne udtryk. Identiten fremstår enkel og stram for at afspejle saglighed, og at sager afgøres nøgternt og neutralt.

Logoet er let at afkode og placeret på kvadratet kommunikeres den balance Politiklagemyndigheden hele tiden søger at opnå, hvor Politiet står på den ene side og borgerne på den anden. Kvadratet viser samtidig, at Politiklagemyndigheden arbejder inden for nogle faste rammer og når afgørelsen er faldet, er sagen afsluttet.

Logo_logodesign_visuel_identitet_designlinje_den_uafhængige_politiklagemyndighed
Responsive website konceptudvikling visuel identitet Politiklagemyndigheden
Farvepalet_designlinje_grafisk_profil_den_uafhængige_politiklagemyndighed
Pjecekoncept_visuel_identitet_pjecedesign_Politiklagemyndighed
Visuel_identitet_designlinje_brevlinje_politiklagemyndigheden
alle cases
identiteter
webdesign
magasindesign
årsberetninger
brochurer
R3