Fra traditionel til online

Visuel identitet, website og webshop

Den nye visuelle identitet, der her ses udfoldet på Karnovs website visualiserer, hvordan Karnov Group har bevæget sig fra at være et traditionelt forlag til ledende udbyder af online information til professionelle, der arbejder med jura, revision, regnskab og ledelse. Identiteten tager afsæt i klassiske dyder som saglighed, fagkyndighed og pålidelighed, mens fremstillingen og kompositionen af de grafiske elementer afspejler et Karnov i tråd med tiden.

alle cases
identiteter
webdesign
magasindesign
årsberetninger
brochurer
R3