Udvalg af kunder

BaneDanmark
Bibliotekarforbundet
Bo Vest
Center for grøn transport
CTR - Centralkommunerns Transmissionsselskab
Danmarks Bløderforening
Danmarks Lærerforening
EVA - Danmarks Evalueringsinstitut
Den Uafhængige Politiklagemyndighed
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Diabetesforeningen
Djøf
Domstolsstyrelsen
Frederikssund Kommune
Grafisk Arbejdsgiverforening
Hillerød Kommune

Operation Dagsværk
Pharmadanmark
Rigsadvokaten
Rigsrevisionen

Røde Kors

SIMI
Socialministeriet
Statens Byggeforskningsinstitut
Studievalg København
Tetraplan
Tieron
UCC
VUC Lyngby
Vallensbæk kommune
Videncenter for Arbejdsmiljø
Økonomisk Institut, Københavns Universitet

alle cases
identiteter
webdesign
magasindesign
årsberetninger
brochurer
R3