Et godt design skal plejes og passes

Hvis jeres nye visuelle identitet skal få gennemslagskraft og succes, skal den være dokumenteret og forankret, og den skal plejes og udvikles. Der skal værnes om identiteten, og det er nødvendigt, at I har et solidt grundlag for at implementere det nye design som tiltænkt.

For at sikre dette, arbejder vi med:  

  • Udvikling af designmanualer, der præsenterer designets elementer og giver inspirerende eksempler på, hvordan det bruges.
  • Vurdering og videreudvikling af eksisterende designmanualer for at sikre, at designet både imødekommer praktiske krav og afspejler virksomhedens strategi og mål.
  • Implementering af designet i relevante skabeloner til internt brug. Dette sikrer, at designet er nemt at bruge for jeres medarbejdere, og at det hurtigt bliver forankret i organisationen. Det sikrer sammenhæng og konsistens i jeres visuelle udtryk samtidig med, at I sparer ressourcer.
  • Information til de relevante medarbejdere om baggrunden for designet og betydningen af, at det bruges.


En designguide udstikker retningslinjer for, hvordan designet skal anvendes og giver samtidig inspirerende eksempler på, hvordan det bruges bedst muligt.

Designvedligehold B stor

Hør mere

Ejer og Designer Britt Karlsen
på telefon 20 41 99 05 eller britt@rumfang.dk

alle cases
identiteter
webdesign
magasindesign
årsberetninger
brochurer
R3