Den kreative og strategiske opdagelsesrejse

Designudvikling er en opdagelsesrejse, som både kræver klare mål og et skarpt blik for uventede muligheder og løsninger. Rumfang bruger en udforskende metode, der hjælper os til at kortlægge projektets indhold,  udfordringer og potentiale. Metoden skræddersyes fra opgave til opgave, alt efter hvilket forarbejde I selv har gjort og hvilken opgave, der skal løses.

Fælles for alle opgaver er, at vi ønsker at forstå jer og jeres projekt og få stillet vores nysgerrighed efter at kende jeres særkender og ønsker.

Vi tilrettelægger vores opgaver med udgangspunkt i denne metode:

Vi forstår


Først og fremmest skal vi have strategien og målet på plads og skabe en fælles forståelse og et fælles fokus. Vi udfordrer vores egen forforståelse og fordomme ved undersøge og analysere jeres organisation, projekt og situation. Analysefasen består typisk af kvalitative analyser, interviews, desk research og workshops.

Målet er at:

•    Forstå det projekt I har defineret
•    Lære jeres kerneforretning, strategi, kultur, historie og værdier at kende
•    Undersøge, hvordan designet skal bruges
•    Analysere og afdække konkurrenter, interessenter, markedet og omverdenen
•    Opnå en fælles forståelse af designets karakter og udtryk og projektets succeskriterier.

På baggrund af analysen definerer vi sammen det endelige projekt og beskriver det i en designstrategi.

Vi skaber


I denne fase får designstrategien form og farve. Vi idé- og konceptudvikler, lader os inspirere, brainstormer, diskuterer og afsøger strategiens visuelle muligheder.

Når vi har fundet den bedste ide, afprøver vi den, for at sikre os, at designet holder og kan fungere på forskellige platforme.

Den kreative designproces munder ud i et forslag, hvor vi viser, hvordan vores idé kan blive jeres virkelighed og vi beslutter os sammen for designets endelige retning.

Vi realiserer


Nu er rammen for det nye design fastlagt og det skal virkeliggøres. Vi fortsætter med at skabe, for i denne fase skal de overordnede ideer blive konkrete, og alle designets detaljer og elementer skal på plads.

Har vi udviklet et websdesign for jer, gør vi alle sidetyper færdige og sætter den tekniske implementering i gang. Hvis det er et kampagnekoncept, skaber vi alle kampagnens elementer - brochurer, plakater, annoncer, webside mm.

Når opgaven har været at udvikle en ny visuel identitet, bliver der lavet logopakke, brevlinje, skabeloner, publikationsdesign og fx design til skilte, biler og beklædning. Når vi skaber en samlet visuel identitet, bliver designet dokumenteret i en designmanual.

Vi implementerer


Designmanualen klæder jer på til at virkeliggøre jeres nye visuelle identitet. Det er naturligvis op til jer, om I vil lade os stå for implementeringen af det nye design. Vi elsker at gøre det, fordi vi synes, det er inspirerende at være med til at gøre vores kreative tanker til virkelighed.

Designmanualen er ikke en stivnet regelpakke, men en ramme, der udvikler og udfolder sig, når den møder hverdagens realiteter. Og derfor arbejder vi også med grafisk produktion, hvor vi jonglerer kreativt med designets muligheder og begrænsninger.

Hør mere

Ejer og Designer Britt Karlsen
på telefon 20 41 99 05 eller britt@rumfang.dk

alle cases
identiteter
webdesign
magasindesign
årsberetninger
brochurer
R3