IDna Group og Rumfang fusionerer

Pressemeddelelse

IDna Group _Rumfang

Fra 1. november 2016 er Rumfang blevet en del af IDna Group (det tidligere Scandinavian DesignLab). Fusionen er en reaktion på en stigende efterspørgsel efter at arbejde strategisk med identitet i det offentlige.

Rumfang, som i år kan fejre 40 års jubilæum, beskæftiger sig med strategisk funderet design, og har en stærk kundeportefølje af offentlige virksomheder og institutioner.  "Vi oplever, at når offentlige virksomheder efterspørger en visuel identitet hos os i dag, har de sammenlignet med tidligere i højere grad fokus på at gå et spadestik dybere", udtaler Lise Nielsen, direktør og partner i Rumfang. "De ønsker at arbejde med deres identitet og en bevidstgørelse af hvem de er og hvad de har at byde på. Det giver dem et fælles internt fundamentet, der kan trækkes på, både når der skal træffes beslutninger og kommunikeres.

Netop når det gælder identitet står IDna Group med en stærk og unik tilgang - at arbejde med identitet som et ledelsesværktøj - og det har naturligvis spillet en væsentlig rolle i det kommende samarbejde.

Både IDna Group og Rumfang er kendt for at levere identitetsbærende design af høj kvalitet.  "Med IDna Groups ekspertise inden for identitetsløsninger, de sammenbragte kompetencer og begge virksomheders solide erfaring, vil vi samlet set stå stærkt i markedet," udtaler Anne-Mette Højland, som er direktør og partner i IDna Group. Hun fremhæver samtidig, hvordan fusionen skal ses i lyset af et overordnet strategisk mål om vækst af IDna Group; "Rumfang har adgang til et marked, hvor IDna Group ikke har tradition for at være, og hvor kunderne efterspørger en strategiske og resultatorienteret tilgang."

Anne-Mette højland forklarer yderligere; "Da Rumfang har en høj kundetilfredshed og samtidig en høj kendskabsgrad, er det vores hensigt at bevare Rumfang som brand et par år endnu". Kunderne vil derfor fortsat støde på navnet Rumfang, ligesom de vil møde de samme medarbejdere.

Både Lise Nielsen og Anne-Mette Højland understreger, hvordan kunder vil opleve samme høje serviceniveau og konsistente kvalitet i leverancerne, da begge virksomheder arbejder ud fra samme grundtanke; en konstant stræben efter at skabe identitetsbærende strategier og design, der bidrager til at fremme kundernes forretning.

Se også IDna Groups hjemmeside.

Hør mere

Ejer og Designer Britt Karlsen
på telefon 20 41 99 05 eller britt@rumfang.dk

alle cases
identiteter
webdesign
magasindesign
årsberetninger
brochurer
R3