Vi begynder altid med hvorfor

Strategi

Designstrategi

Fundamentet for et slagkraftigt designkoncept er en klar strategi. Derfor vil der altid være et større eller mindre strategiarbejde, før vi går i gang med en designudviklingsopgave. Vi kan først beskrive hvordan, når vi er enige med jer om hvorfor. En vigtig del af strategiarbejdet er derfor at skabe et fælles fokus og en fælles forståelse.

Når vi skal udvikle projekter, fx en visuel identitet eller et website, beder vi jer om en briefing - også om opgavens strategiske formål. I briefingfasen er det vigtigt for os at sikre, at vi har den rette forståelse af opgaven og af jer. Derfor udvikler vi på grundlag af jeres brief et debrief. I debriefet beskriver vi, hvordan vi forstår opgaven og sikre derved, at vi taler samme sprog og er enige om målet og designets karakter og udtryk. Debriefet danner derefter udgangspunkt for designprocessen.

På nogle opgaver kan det være nødvendigt at udvikle en designstrategi. Strategiarbejdet indeholder forskellige former for analyser og undersøgelser - afhængigt af opgaven og hvilke strategiske processer, I eventuelt allerede selv har gennemført. Processen for udarbejdelse af designstrategien vil være detaljeret beskrevet i vores debrief.

Corporate strategi

Når vi arbejder med corporate strategi, tager vi udgangspunkt i jeres organisations identitet. Hvis vi skal afklare hvorfor, er vi nødt til sammen at fordybe os og finde ind til jeres identitet - hvem I er, sætter rammerne for hvad og hvordan. Vi arbejder derfor med identitet som et ledelsesværktøj, hvor jeres identitet bruges som en platform for beslutninger og handlinger og dermed benyttes strategisk til at skabe resultater.

Jeres identitet gør jer unikke - den er det vigtigste aktiv I har. Vores opfordring til jer er derfor: Vær tro med hvem I er og få fuld effekt af jeres identitet. Vi hjælper jer med at opdage det, der allerede er i jer. Vi genfinder og accentuerer de indlejrede og forankrede værdier, indre styrker, kulturen og historien i jeres organisation - det vi kalder jeres sande identitet.

Vi vil ikke opfinde jeres identitet, men vi vil hjælpe jer til at finde ind til og være tro med den I allerede har. Det vil gøre jer i stand til at udfolde jeres fulde potentiale og bruge jeres identitet til at maksimere jeres resultater.

Hør mere

Ejer og Designer Britt Karlsen
på telefon 20 41 99 05 eller britt@rumfang.dk

alle cases
identiteter
webdesign
magasindesign
årsberetninger
brochurer
R3