IDna Group

Rumfang og IDna Group arbejder ud fra samme grundtanke; en konstant stræben efter at skabe identitetsbærende strategier og design, der bidrager til at fremme organisationers forretning.

Vi skaber vedvarende konkurrencefordele for virksomheder, organisationer og brands, ved at hjælpe jer med at høste fordelene af, at være tro mod jeres identitet.

Jeres identitet gør jer unikke - den er det vigtigste aktiv I har. Vores opfordring til jer er derfor: Vær tro med hvem I er og få fuld effekt af jeres identitet. Vi hjælper jer med at opdage det, der allerede er i jer. Vi genfinder og accentuerer de indlejrede og forankrede værdier, indre styrker, kulturen og historien i jeres organisation - det vi kalder jeres sande identitet.

Det betyder også, at når vi arbejder med strategi, tager vi udgangspunkt i jeres organisations identitet. Vi arbejder derfor med identitet som et ledelsesværktøj, hvor jeres identitet bruges som en platform for beslutninger og handlinger og dermed benyttes strategisk til at skabe resultater.

Tilsvarende lader vi jeres identitet være styrende i designprocesser, hvor vi visuelt udtrykker hvem i er. Vi hjælper jer altså med at opdage og formidle det, der allerede er i jer.

Vi lover jer, at vi vil finde ind til jeres identitet - ikke opfinde den. Vi vil være tro med jeres identitet, så I bliver i stand til at udfolde jeres fulde potentiale og bruge jeres identitet til at maksimere jeres resultater.

Rumfang og IDna Group fusionerede 1. november 2015 - læs den fulde pressemeddelelse i linket til højre.

 

Hør mere

hos Partner / Account Director Corporate Design Lise Nielsen
på telefon 20 41 97 10 eller lise@rumfang.dk

alle cases
identiteter
webdesign
magasindesign
årsberetninger
brochurer
R3